Vrijdag 14 April 2023
8:00PM-10:00PM

ALV voorjaarsvergadering 2023

Beste leden van VWV de Pieterman,

Zoals bekend organiseren we 14 april (om 20.00) de ALV voor dit jaar, de locatie is de lounge van de Marina en de ALV is ook online bij te wonen.
In bijlage de agenda, de concept notulen van de ALV van 12 november 2022, de akte van oprichting en het huishoudelijk regelement.

Zoals vermeld in de agenda staat er een stemming op het programma met als onderwerp het voorstel “Aanpassingen van het contributie stelsel VWV de Pieterman – voorstel tbv de ALV dd 14 april”. Na de inleiding en de uitleg door het bestuur zal er gestemd worden door de fysiek en online aanwezige leden, en de leden die een volmachtiging hebben gegeven. Uiteraard volgen we daarbij de procedure, zoals beschreven in de statuten en het huishoudelijk regelement (zie de bijlages).

Indien u wel wilt stemmen en niet fysiek of online aanwezig kunt zijn, kunt u een lid van de vereniging per mail (van uzelf aan uw gemachtigde) machtigen om namens u uw stem uit te brengen. Vermeld in deze mail aub uw naam, de keuze van uw stem (voor of tegen het voorstel) en de naam van de gemachtigde.

Vanwege de organisatie vragen we u vriendelijk om uw deelname uiterlijk 9 april kenbaar te maken per mail aan de secretaris (info@vwvdepieterman.nl) onder vermelding van:

Naam

Fysiek aanwezig / Online aanwezig /

Per machtiging vermeld aub daarbij de naam van de gemachtigde)

Indien u de vergadering online wilt volgen zal onze webmaster u een mail versturen met daarin een link voor de TEAM’S sessie.

--

 

 

 

 

Terug naar evenement