Zaterdag 20 April 2024
2:00PM-4:00PM

Jaarlijkse ledenvergadering

Beste leden op zaterdag 20 april vindt in Volendam de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Het bestuur nodigt u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn.

De locatie is net als vorig de lounge op de marina. Agenda, notulen van de vorige ledenvergadering, financieel verslag en bijzonderheden worden binnen de daarvoor gestelde termijn per e-mail verzonden.

Het bestuur

Terug naar evenement